Forløb

Vores forløb

Vores forløb er designet så du kan stable dem som byggeklodser. Derved kan du skabe din egen unikke læringsproces.

Se undervisning >

Teknikkerne

Condense Information

Condense Information er et forløb, hvor man lærer at identificere vigtige informationer i en tekst. Når du læser en tekst, er det generelt kun 20% der er vigtigt for forståelsen.

Memory Palace

Memory Palace er fundamentet til at lære tal, symboler, citater og billeder. Her bruger man lokation, billeder og handlinger, til at lave et mentalt rejse i hovedet.

Tal Mnemonic System

Med vores Tal Mnemonic System vil man være i stand til at omsætte tal til billeder, som kan indsættes i et Memory Palace.

Dominic System

Med Dominic Systemet vil man være i stand til at huske uendelige mange tal. Det er en teknik der er specielt lavet til at vinde mesterskaber i hukommelse.

Mind Mapping

Med et Mind Map vil man være i stand til at skabe visuelle repræsentationer af tekst, lyd og videoer. Her lærer man om farvekoder og andre teknikker som ikke anvendes i skolen.

Gratis intro til hukommelsesteknikker

Her får du et indblik i, hvordan vores hukommelsesforløb foregår. Vi kombinerer Memory Palace og Tal Mnemonic System i et forløb, der vil styrke din hukommelse.

Logistiske

Planlægning

Planlægningsforløbet er det andet trin ud af den tre-delte mål-plan-handling gruppe. Her lærer du at disponere din tid ud fra dine personlige prioriterede aktiviteter.

Målsætning

Målsætningsforløbet er det første trin af den tre-delte mål-plan-handling gruppe. Her lærer du at opstille konkrete mål, der bruges som trædesten til at opfylde dine drømme.

Handling

Handlingsforløbet er det sidste trin ud af den tre-delte mål-plan-handling gruppe. Her præsenteres du for forskellige strategier du kan bruge til at tilegne dig nye vaner.

Psykologiske forløb

Mindset

I dette forløb præsenteres der for to typer mindsets, fixed- og growth mindset. Mindset har en stor indflydelse på, hvordan man udvikler sig, bliver motiveret og arbejder produktivt.