Single Blog Title

This is a single blog caption
2 maj 2017

VORES MISSION

/
Skrevet afMichael Rasmussen

Læring som fundament for læring

Et af de fokusområder, der ligger i uddannelse, er, at skabe et fundament for læring. Det som man ofte inddrager som fundament er en række fagområder, som prioriteres på en skala, således at nogle fagområder fremgår vigtigere end andre. Skolens fagområder, som er i fokus, er dansk, engelsk, matematik og naturvidenskab, og prioriteres som de væsenligste. Men selv om de har en central plads i uddannelsessystemet, er de ikke tilstrækkelige som fundamentale dannelsesdiscipliner. For at lægge det rette fundament skal man kigge på, hvorfor man bliver uddannet. Hvad er formålet? Hvis det fundamentale formål er at lære, betyder det at fundamentet for dannelse er, at lære hvordan man lærer.

Mange af de personer som opnår succes i livet, opnår det ikke, fordi de opfyldte de uddannelsesrettede mål, men fordi de anvendte læringsteknikker, der virker. Problemet er, at mange af de teknikker ikke anvendes i uddannelsessystemet, men derimod tilsidesættes til fordel for andre ting som i mange tilfælde hverken styrker læring eller personlig udvikling. Hvis man anskueliggør læring som noget fundamentalt, er det så vidt ligegyldigt hvilken viden man præsenteres for, hvis man ikke lærer noget. Hvis man derimod er i stand til at anvende den rigtige læringsmetode, er man i stand til at danne sig selv. Derved er det fundamentale i læring ikke faggrupper eller læringsmål, som skal opfyldes, men derimod anvendelse af læringsteknikker for at opfylde personlige mål.

I mange fagområder præsenteres man ofte for en viden, som man ikke føler, giver mening at tilegne sig. Tit er det en viden som udelukkende skal bruges til at opfylde opstillede læringsmål for faget. Derved går formålet med læring tabt. Er man derimod bevidst om, at det er en viden man skal tilegne sig for at opnå et personligt mål, betyder det, at man kan anvende denne viden direkte i relation til det personlige mål. Forskellen er, at man det ene sted opfatter viden som trin mod et opsat fagligt mål mens man det andet sted opfatter viden som byggeklodser, som man kan forme efter sit eget personlige mål.

Elite Students Mission

Elite Students mission er, at skabe et fundament for den mest effektive læring. Det er vores opfattelse, at mange forlader grundskolen uden den rette viden om, hvordan man lærer effektivt. Et af vores udganspunkter for læring er Growth Mindset, som er udviklet af Carol Dweck fra Stanford Universitet. Growth Mindset er en opfattelse af, at intelligens og evnen til at lære ikke er fastlagt men derimod afhængig af indsats. Et andet udgangspunkt for læring er konkrete studieteknikker, som ignoreres af uddannelsessystemet, og deriblandt særlige hukommelsesteknikker. Der afholdes verdensmesterskaber i hukommelse, hvor disse teknikker i høj grad anvendes. Vi har ligeledes testet, om skoleelever er i stand til at anvende teknikkerne, hvilket har været en stor succes.

Vi har særligt fokus på, at man kan anvende den viden man tilegner sig gennem vores forløb til at opfylde personlige mål. Forløbene er konstrueret som byggeklodser som stables oven på hinanden for at lære avancerede teknikker. Det er disse teknikker, som hjælper med at opfylde personlige mål. Har man f.eks. et personligt mål eller et ønske om at lære tysk, kan man opfylde dette mål ved at anvende vores hukommelsesforløb. Fundamentet for læring er i dette tilfælde, at lære hvordan man laver et Memory Palace. Memory Palace kan bruges på mange måder, men her er formålet at placere de mest anvendelige tyske ord i sit Memory Palace, så man altid kan huske dem. Derefter skal man øve sig i at indsætte dem i grammatiske sætninger som er konstrueret på forhånd. Dette danner fundamentet for at lære et fremmedsprog, hvorefter man løbende perfektionerer teknikken ved at anvende den.

Følg os på Facebook for at fange de nyeste artikler om læring.